bIOGRAFIJA

Miroljub Petrović je rođen 22.02.1965. u Odžacima, Srbija. Završio je geologiju, smer paleontologija, na Univerzitetu u Beogradu i medicinu na International Institute for Original Medicine u Americi. Doktorirao je filozofiju sa pohvalama (cum laude) na Univerzitetu Aleksandar Joan Kuza u Jašiju, Rumunija, na temu povezivanja nauke i religije

Miroljub Petrović je osnivač i direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu i Americi, i Instituta za prirodnu medicinu. Jedan je od osnivača Centra za antropološke studije u Beogradu koji se bavi problemom sekti. Potpredsednik je Srpskog svetosavskog pokreta i Škole gusala Sandić iz Beograda.

Miroljub Petrović je direktni potomak najvećeg srpskog junaka iz Crne Gore kučkog vojvode Radonje Petrovića, guvernera svih Brda, oca “egzarha trona srpskog” niškog arhimandrita Grigorija Drekalovića od Kastriotovića. Takođe, direktni je potomak najvećeg srpskog junaka 15. veka Đurađa Kastriota Skenderbega. Rodoslov Miroljuba Petrovića može se pogledati na sledecem linku.

Miroljub Petrović je oženjen i ima četvoro dece.

Progon od strane evolucionista. U proleće 2000. godine beogradska televizija “Palma” je emitovala serijal naučnih emisija sa Miroljubom Petrovićem pod nazivom “Čudesa stvaranja”. U tom serijalu Miroljub Petrović je izneo naučne činjenice koji potvrđuju biblijski izveštaj o Stvaranju sveta, i osporavaju Darvinovu hipotezu evolucije (serijal se može pogledati na linku ovde). U junu iste godine Nastavno veće smera za paleontologiju Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu je pokrenulo inicijativu da se Miroljubu Petroviću onemogući sticanje zvanja magistra nauke zbog njegovog navodnog “negiranja naučnosti geoloških disciplina”, i negiranja “evolucionizma kao opšte prihvaćenog naučnog pogleda na tumačenje razvoja organskog sveta i Zemlje u celini”. Zapisnik sa ove sednice može se u celosti pročitati ovde.

Naučno-nastavno veće Rudarsko-geološkog fakulteta nije imalo pravni mehanizam da spreči Miroljuba Petrovića da odbrani magistarski rad, koji je on u to vreme pripremio za odbranu, pa je donelo odluku da se “ponovo preispita naučna opravdanost magistarske teze” koju radi Miroljub Petrović. Dve godine ranije, isto naučno-nastavno veće je odobrilo Miroljubu Petroviću da radi magistarsku tezu pod nazivom “Donjo-jurske školjke Stare planine”, a sada je pokrenulo postupak da se “ponovo preispita naučna opravdanost te teze” i na taj način stvori mehanizam da se onemogući Miroljubu Petroviću da odbrani već pripremljen magistarski rad. Po zakonu, komisija je trebala u roku od 45 dana da preispita naučnu opravdanost magistarske teze, ali ona se nikada nije sastala i na taj način je Miroljubu Petroviću onemogućeno da odbrani magistarski rad. Miroljub Petrović je o ovome pismenim putem obavestio ministra prosvete Gašu Kneževića, ali nije dobio odgovor.

Miroljub Petrović je završio geologiju prvi u generaciji sa prosekom ocena 8,06 i prilikom upisa na magistarske studije bio je primljen kao samofinasirajući student, pošto su studenti sa većim prosekom ocena, ali sa mnogo dužim vremenom studiranja, primljeni na magistarske studije na račun budžeta. Miroljub Petrović je tako platio kompletne magistarske studije. U razgovoru sa tadašnjim dekanom dr Đorđem Mihajlovićem rečeno mu je da “novac ne može da mu bude vraćen jer je potrošen na izvođenje nastave”, i da “fakultet ima način kako da se brani ako Miroljub Petrović podigne sudsku tužbu protiv fakulteta”. Na savet svog advokata, Miroljub Petrović je prekinuo komunikaciju sa Rudarsko-geološkim fakultetom i završio studije u inostranstvu.